Wat is ABC Beleidshulp?

Voor de aanpak van laaggeletterdheid is samenwerken met ervaringsdeskundigen essentieel. ABC beleidshulp deelt hoe je deze samenwerking organiseert. Lees hier hoe ABC Beleidshulp is opgebouwd.

We besteden extra aandacht aan testpanels met ervaringsdeskundigen en duidelijke overheidscommunicatie. Een overheid die begrijpelijk communiceert is voor iedereen belangrijk, niet alleen voor laaggeletterden.

Lees alles over ABC beleidshulp

Ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid zijn mensen die moeite hebben (gehad) met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Zij zijn (vaak) op volwassen leeftijd weer naar school gegaan en zijn hierdoor ervaringsdeskundigen. Als ervaringsdeskundige kunnen zij een rol vervullen als werver, tester, voorlichter of bij inspraak. Vaak worden ervaringsdeskundigen ook ‘taalambassadeurs’ genoemd.


ABC Beleidshulp geeft informatie over het samenwerken met ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid. Hoe kun je ervaringsdeskundigen betrekken bij beleids(uit)voering? En hoe zorg je, met hulp van ervaringsdeskundigen dat de communicatie vanuit je organisatie begrijpelijk is voor iedereen?

ABC beleidshulp bestaat uit de volgende onderdelen:

Thema’s: is een onderwerp nieuw voor je of wil je je kennis opfrissen? ABC beleidshulp vat een onderwerp kort en krachtig samen.

Kennisbank: verder lezen en verdiepen? In de kennisbank vind je relevante doorverwijzingen naar kennisbanken, websites en studies.

Praktijkvoorbeelden: benieuwd naar de aanpak van anderen? Laat je inspireren door goede voorbeelden van gemeenten, maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen.

Tips: hier vind je concrete tips en praktische handvatten. Wat moet je nou echt niet vergeten?

De website is zowel bedoeld voor beleidsmedewerkers in het sociaal domein die werken op het thema laaggeletterdheid en coördinatoren of begeleiders van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid, als voor communicatiemedewerkers die aan de slag willen met duidelijke communicatie voor iedereen. Daarnaast kan de website relevant zijn voor alle organisaties en professionals die in hun werk te maken krijgen met laaggeletterdheid, en interesse hebben in het samenwerken met ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid.

Sommige themapagina’s zijn vooral nuttig voor bepaalde functies. De themapagina over regievoering is bijvoorbeeld met name relevant voor beleidmedewerkers, de themapagina over de heldere taal voor communicatiemedewerkers is, en de themapagina over samenwerken met ervaringsdeskundigen voor coördinatoren en begeleiders/ondersteuners. Maar laat je hierdoor niet weerhouden om elke themapagina te bekijken, want elke themapagina bevat interessante en bruikbare informatie!

Per themapagina is een kopje Wie doet wat? toegevoegd, waarin we aangeven wie welke taken kan oppakken op het gebied van het thema: wat is de taak van de beleidsadviseur en coördinator en/of begeleider, en wat kan de communicatiemedewerker doen?

Stichting ABC heeft in 2019-2022 een project gedaan om de inzet van ervaringsdeskundigen te verbeteren. Op 14 plekken, de zogenaamde innovatiekamers, is gestart met een netwerk van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid die op verschillende manieren helpen om laaggeletterdheid te verminderen.

Op ABC Beleidshulp maken we gebruik van de ervaringen die zijn opgedaan in de innovatiekamers, die na het project Taalambassades zijn gaan heten.

Bij een integrale aanpak van laaggeletterdheid is duidelijke communicatie een belangrijk onderdeel van het beleid. Vanuit het Rijksprogramma Direct Duidelijk besteedt ABC Beleidshulp ook aandacht aan duidelijke communicatie en de inzet van testpanels met ervaringsdeskundigen.

Deze website is mede mogelijkheid gemaakt door subsidiegelden uit de overheidsprogramma’s Tel mee met Taal en Direct Duidelijk.

Kennisbank

No posts

Neem contact op

Wil je meer weten over ABC Beleidshulp? Neem dan contact op met Stichting ABC.