Over Stichting ABC

Stichting ABC is een stichting van en voor laaggeletterden in heel Nederland. Door de jarenlange ervaring van Stichting ABC met de inzet van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid, heeft zij veel expertise op dit gebied.

Wat doet Stichting ABC?

Stichting ABC behartigt de belangen van (ex)laaggeletterden, zorgt voor ontmoeting tussen laaggeletterden, verzorgt voorlichting en testpanels en deelt tot slot kennis en ervaring met anderen. Op gemeentelijk en organisatieniveau ondersteunt Stichting ABC lokale overheden en professionals om deze activiteiten zelf uit te voeren. Met deze ondersteuning wil Stichting ABC richting geven aan de lokale samenwerking tussen gemeenten, organisaties en ervaringsdeskundige laaggeletterdheid. 

Stichting ABC heeft jarenlange ervaring met de inzet van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid. Ze heeft de visie dat de structurele inzet van ervaringsdeskundigen binnen een gemeentelijke context sterk kan bijdragen aan het oplossen van vraagstukken omtrent laaggeletterdheid. Daarom is het project Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten opgezet.

Stichting ABC is een landelijke organisatie, maar binnen Stichting ABC wordt gewerkt met provinciale afdelingen. Daarnaast is er een landelijk bestuur voor organisatorische en administratieve ondersteuning en landelijke lobby.

In bijna iedere provincie heeft ABC een actieve afdeling. Binnen een afdeling zijn verschillende ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid actief. Zij worden bijgestaan door één of meerdere ondersteuners. Deze vrijwilligers helpen bij de administratieve en organisatorische zaken. Iedere afdeling heeft een eigen bestuur die wordt gevormd door ervaringsdeskundigen. Voor meer informatie over de afdeling in een bepaalde provincie, kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier van de betreffende provincie.

Wil je graag in contact komen met een bestaand testpanel van Stichting ABC? Neem bij interesse  contact op met de lokale ABC-afdeling van je provincie. Kosten en werkwijze staan hier beschreven.

Op deze pagina deelt Stichting ABC kennis en ervaringen, bijvoorbeeld over welke sociale media laaggeletterden gebruiken, en opbrengsten van het project Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten. Ook deelt Stichting ABC kennis via de testpanels. Voor vragen kun je contact opnemen met Stichting ABC via het contactformulier.

Neem contact op

Wil je meer weten over ABC Beleidshulp? Neem dan contact op met Stichting ABC.