Project Innovatie inzet ervaringsdeskundigen

Stichting ABC heeft een project opgezet om de inzet van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid te verbeteren: ‘Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten’.

Op 14 plekken, de zogenaamde innovatiekamers, start een netwerk van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid die op verschillende manieren helpen om laaggeletterdheid te verminderen.

Lees alles over het project en de innovatiekamers

Stichting ABC heeft jarenlange ervaring met de inzet van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid. Ze heeft de visie dat de structurele inzet van ervaringsdeskundigen binnen een gemeentelijke context sterk kan bijdragen aan het oplossen van vraagstukken omtrent laaggeletterdheid. 

De afgelopen jaren is de vraag naar ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid toegenomen. Ervaringsdeskundigen worden steeds meer gevraagd om een bijdrage te leveren in een van de vier rollen (zie ook: Wie doet wat?). Helaas wordt het voor Stichting ABC moeilijker is om voldoende nieuwe ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid te vinden. 

Bovendien krijgen gemeenten steeds meer de regie in de aanpak van laaggeletterdheid (zie ook: Hoe voer je als gemeente de regie?). Stichting ABC gaat met het project ‘Innovatie inzet Ervaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten’ daarom op zoek naar manieren waarop binnen de context van de nieuwe lokale aanpak van laaggeletterdheid, blijvend aan de groeiende vraag van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid kan worden voldaan.

Het project Innovatie inzet Evaringsdeskundigen Laaggeletterdheid bij gemeenten heeft twee doelen:

  1. Het vergroten van de groep ervaringsdeskundigen. Dit wordt geconcretiseerd door per innovatiekamer 7 à 10 nieuwe ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid te werven. Het doel is om de groep min of meer een weerspiegeling te laten zijn van de lokale doelgroep laaggeletterden. 
  2. Het opbouwen van een lokale structuur en het ontwikkelen van een werkwijze waarbij er structureel een lokale groep van ervaringsdeskundigen betrokken is bij de gemeentelijke aanpak van laaggeletterdheid, waarbij de ervaringsdeskundigen in verschillende rollen regelmatig worden ingezet (zie ook: Wie doet wat?))

In totaal doen er 14 gemeenten en organisaties mee aan het project: Almelo, Arnhem, Assen, Deventer, Eindhoven, FNV Vakbondshuis Achterhoek, Haarlem, Hengelo Meierijstad, NVN patiëntenvereniging, Parkstad, Purmerend, Rivierenland en Veere/Walcheren.

In de praktijkvoorbeelden lees je meer over de ervaringen van een aantal innovatiekamers.

Op dit moment wordt door onderzoeksbureau Movisie onderzocht wat succesfactoren en valkuilen zijn bij de inzet van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid in de 14 innovatiekamers.

In deze rapportage worden de verschillende innovatiekamers in beeld gebracht. En hier lees je over de successen en geleerde lessen van de innovatiekamers laaggeletterdheid.

Verdere opbrengsten en resultaten verschijnen later op de website.

Kennisbank

No posts

Neem contact op

Wil je meer weten over ABC Beleidshulp? Neem dan contact op met Stichting ABC.