Aan de slag met laaggeletterdheid

Je wilt van start met een aanpak laaggeletterdheid. Maar hoe begin je? Wat zijn de eerste stappen? Gemeente Meierijstad deed het als volgt.

Beleidsmedewerker Munira Ibrahim: “We zijn begonnen met een uitvoeringsplan schrijven. We hebben hiervoor negen actielijnen opgesteld zoals bewustwording, aanpak naar werkgevers, voorschoolse voorzieningen en versterken van het netwerk. Jaarlijks kijken we met welk thema we aan de slag gaan. Je kunt beter één actielijn goed doen, dan alles tegelijk.”

“We begonnen met het versterken van het netwerk. We hebben een platform ontwikkeld om successen te delen, en we hebben in kaart gebracht welke weg een taalleerder moet afleggen als hij met een vraag binnenkomt. In onze aanpak hebben we een focus op jongeren. De jongerenwerkers zijn daarom onderdeel van het netwerk. Het Expertisecentrum Nederlands heeft onderzocht hoe het staat met onze jongeren als het gaat om taal. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat het extra aanbod buiten school onbekend is. Dit proberen we nu meer onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn we gaan kijken naar de kwetsbare jongeren in de bijstand, en zijn sommigen van hen doorverwezen naar taalcursussen.”

“Een sterk punt van onze aanpak is dat het thema structureel is gewaarborgd. Het is niet slechts een project van een paar jaar. Daarnaast is het netwerk heel belangrijk, waarbij de gemeente de regierol heeft, en ook betrokken is. Als gemeente kun je bemiddelen tussen de partijen en kun je alles coördineren. Eens in de zes weken komen we met alle partijen bij elkaar, en bespreken we: hoe staat het ervoor?”

Download ter inspiratie het plan van Meierijstad: