Bij het werven van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid maakt regio Zeeland gebruik van hun netwerk, maar er werd ook gezocht in de eigen organisatie.

Projectleider Resy van Loon: “Voor het werven van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid werken wij samen met diverse organisaties, zoals een werkleerbedrijf en welzijnsorganisaties. Maar we zijn ook bij de gemeente zelf gaan kijken. Want als je dit thema als gemeente belangrijk vindt, moet je bij je eigen organisatie beginnen. We hebben contact gezocht met de buitendienst van gemeente Veere, en twee medewerkers wilden direct meedoen aan een scholingsprogramma.”

“Deze aanpak biedt kansen om toe te werken naar een beleidsmatige integrale aanpak laaggeletterdheid binnen heel het sociale domein. En als de ervaringsdeskundigen ingezet worden om met ambtenaren te zorgen voor duidelijke communicatie dan maken we het samen voor alle inwoners van Zeeland een stukje makkelijker”