Tips voor een netwerk vormen

Samenwerken met ervaringsdeskundigen en het verbeteren van de communicatie doe je niet alleen. Wat is belangrijk als het gaat om het vormen van een netwerk?

  1. Zorg voor een stevig netwerk van samenwerkingspartners dat regelmatig samenkomt om te overleggen over de aanpak laaggeletterdheid en de inzet van ervaringsdeskundigen.
  2. Zorg voor een breed netwerk. Denk bij partijen om te betrekken bij het netwerk aan welzijnsorganisaties, de Bibliotheek, huisartsen, maar ook MBO- en VO-scholen, jongerenwerkers, vakbonden, sociale werkplaatsen en werkgevers.
  3. Treed als gemeente binnen het netwerk op als regievoerder door de samenwerking en gesprekken tussen partijen te coördineren.
  4. Zoek ook intern naar samenwerking in de aanpak van laaggeletterdheid en de samenwerking met ervaringsdeskundigen. Denk aan collega’s die zich bezighouden met schuldhulpverlening en de Participatiewet, of collega’s die zich bezighouden met duidelijke communicatie.

Vergelijkbare berichten