Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst of seksuele oriëntatie. Maar ook door laaggeletterdheid. Bij inclusief beleid gaat het erom dat iederéén volwaardig mee kan doen, ongeacht leeftijd, huidskleur, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten, levensbeschouwing, seksuele voorkeur of beperkingen.

Een poule van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid waarin een diverse groep van laaggeletterden wordt gerepresenteerd, draagt bij aan een inclusief beleid. De ervaringsdeskundigen worden betrokken bij de gemeentelijke aanpak van laaggeletterdheid, en hebben hierin een actieve rol.

Vanuit deze visie is het extra belangrijk dat er ruimte is voor diversiteit in de poule van ervaringsdeskundigen, en dat iedereen welkom is.

Meer lezen over inclusief beleid ontwikkelen? Kijk op de themapagina van Movisie.

Praktijkvoorbeeld: