Tips voor benaderen en bejegenen

Tips voor benaderen en bejegenen

Hoe benader je ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid op een goede manier, en hoe geef je ruimte aan hun hele verhaal? Drie tips voor het benaderen en bejegenen van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid. Probeer laaggeletterdheid zoveel mogelijk te normaliseren. Kijk uit dat je de doelgroep van laaggeletterden niet generaliseert. De doelgroep van laaggeletterden is divers en varieert enorm. Laaggeletterd is…

Tips voor begeleiding

Tips voor begeleiding

Goede begeleiding van de ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid is belangrijk om de ervaringsdeskundigen succesvol in te zetten. Hoe doe je dit op een goede manier? Zorg voor een vaste coördinator die de ervaringsdeskundigen werft, traint, begeleidt en coördineert. Verkijk je niet op de grote hoeveelheid tijd die de inzet van ervaringsdeskundigen vraagt. Besteed aandacht aan de professionalisering…