Goede begeleiding van de ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid is belangrijk om de ervaringsdeskundigen succesvol in te zetten. Hoe doe je dit op een goede manier?

  1. Zorg voor een vaste coördinator die de ervaringsdeskundigen werft, traint, begeleidt en coördineert. Verkijk je niet op de grote hoeveelheid tijd die de inzet van ervaringsdeskundigen vraagt.
  2. Besteed aandacht aan de professionalisering van de ervaringsdeskundigen door training en scholing te bieden, passend bij de rollen van de ervaringsdeskundigen. Stichting ABC biedt trainingen aan voor nieuwe ervaringsdeskundigen (in verschillende rollen) en coördinatoren. Maak gebruik van deze trainingsmodules.
  3. Onderlinge binding tussen de ervaringsdeskundigen is belangrijk: ze moeten samen een team vormen. Dit groepsgevoel creëer je door gezamenlijke training en scholing, maar ook door gezellige activiteiten te ondernemen.
  4. Elke ervaringsdeskundige is verschillend, er is geen standaardaanpak. Kijk bij elke ervaringsdeskundige: wat heeft deze persoon aan begeleiding en ondersteuning nodig?
  5. Zorg voor waardering van de ervaringsdeskundigen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een (reiskosten)vergoeding, een kerstcadeautje, een nieuwsbrief, scholing en deskundigheidsbevordering.