Wie is de ervaringsdeskundige laaggeletterdheid?

Ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid zijn mensen die moeite hebben (gehad) met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Ze gebruiken hun ervaringen om mensen en organisaties te helpen.

Wat doet een ervaringsdeskundige laaggeletterdheid precies? En wat betekent het om laaggeletterd te zijn geweest?

Alles over ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid weten dankzij hun ervaringen als geen ander hoe het is om laaggeletterd te zijn. Vaak zijn zij op volwassen leeftijd naar school geweest om toch nog beter te leren lezen en schrijven. Hun ervaringen zetten zij in tijdens hun werk als ervaringsdeskundige. Ze gebruiken hun ervaringen met laaggeletterd zijn om organisaties en andere laaggeletterden te helpen. Vaak worden ervaringsdeskundigen ook ‘taalambassadeurs’ genoemd.

Er zijn verschillende rollen die ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid kunnen vervullen: als werver, tester, voorlichter of bij inspraak. Op Wie doet wat? lees je uitgebreid wat deze verschillende rollen inhouden, en welke taken en activiteiten hierbij horen.

Laaggeletterdheid heeft een grote impact op de levens van mensen. Veel ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid hebben te maken (gehad) met schaamte, angst en onzekerheid omdat zij niet goed konden lezen en schrijven. Daarnaast heeft de laaggeletterdheid soms gezorgd tot andere problemen, zoals schulden of gezondheidsproblemen. Bekijk ook de video’s hieronder over de impact van laaggeletterdheid.

Video’s

Laaggeletterdheid heeft een grote impact op de levens van mensen. Kijk de video’s over wat het betekent om laaggeletterd te zijn.

Het verhaal van Jos

Het verhaal van Ria

Het verhaal van Gormah

Praktijkvoorbeeld

Tips

Neem contact op

Wil jij meer weten over ABC Beleidshulp? Neem dan contact op met stichting ABC.