Het is belangrijk om een coördinator aan te stellen, die verantwoordelijk is voor het werven, trainen (door Stichting ABC) en begeleiden van de ervaringsdeskundigen, en het organiseren van geschikte activiteiten. De coördinator is daarnaast het aanspreekpunt voor de beleidsambtenaar en de ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid.

Taken en/of verantwoordelijkheden

Sommige organisaties hebben naast een coördinator ook begeleiders of ondersteuners aangesteld. Meestal zijn dit vrijwilligers. De begeleider of ondersteuner helpt de coördinator bij het begeleiden en coachen van de ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid.

Taken, die door een begeleider/ondersteuner uitgevoerd kunnen worden: