Hoe ga je aan de slag met ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid op de werkvloer? Hoe werf je deze ervaringsdeskundigen op de werkvloer, en hoe zet je hen vervolgens succesvol in? Vijf tips:

  1. Begin in je eigen organisatie: zijn er misschien (ex-)laaggeletterden te vinden? Wat zou je hen aan scholing kunnen bieden en zouden zij als ervaringsdeskundige aan de slag willen?
  2. Zoek contact met werkgevers, vakbonden en sociale werkplaatsen om samen te werken in het scholen van werknemers en het werven van ervaringsdeskundigen onder werknemers.
  3. Schakel een ervaringsdeskundige laaggeletterdheidin die werkzaam is bij het bedrijf of de sociale werkplaats om voorlichting te geven over laaggeletterdheid en laaggeletterden te werven voor scholing.
  4. Bied scholing onder werktijd: denk bijvoorbeeld aan een leerplein waar werknemers onder werktijd terecht kunnen om te oefenen met lezen en schrijven, of voor hulp met bijvoorbeeld een formulier invullen.
  5. Betrek bij het opzetten van een dergelijk scholingsaanbod een ervaringsdeskundige die werkzaam is bij het bedrijf. Hij of zij weet waar de werknemers behoefte aan hebben en kan collega’s aansporen om van het scholingsaanbod gebruik te maken.