Tips voor een testpanel

Een testpanel met (ex)laaggeletterden is van grote meerwaarde voor het realiseren van duidelijke (overheids)communicatie. Wat is belangrijk voor een succesvol testpanel?

1. Laat de coördinator of begeleider van de ervaringsdeskundigen de testpanelbijeenkomsten begeleiden. Hij of zij kan testpanelleden ondersteunen bij het testen waar nodig, en kan de ideeën van testpanelleden vertalen naar de opdrachtgever.

2. Zorg dat duidelijk is waar de testpanelleden wel en niet op moeten letten. Gebruik een feedbackformulier (eventueel met afbeeldingen of symbolen) met gerichte vragen.

3. Benoem tijdens een testbijeenkomst de quick wins, zaken die makkelijk te verbeteren zijn, maar ook dingen die minder aanpasbaar zijn.

4. Zorg voor een goede terugkoppeling na een testpanelbijeenkomst: wat is er gebeurt met de input, hoe is het materiaal aangepast en verbetert? Komt er nog een tweede testronde?

5. Evalueer de testpanelbijeenkomsten regelmatig, zowel met testpanelleden als met opdrachtgevers.

6. Je hoeft als gemeente niet alles zelf te doen. Betrekt eventueel partners uit het netwerk van de gemeente om een testpanel op te zetten, of om testpanelleden te werven.

7. Bekijk ook deze tips over testen van Direct Duidelijk.

Vergelijkbare berichten