Gemeente Meierijstad maakte in hun aanpak van laaggeletterdheid gebruik van de methode KLASSE!

Beleidsmedewerker Munira Ibrahim: “Voor het bereiken van de NT1-doelgroep werken we met KLASSE! We wilden ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid werven die wel enige basisvaardigheden hadden, maar net niet voldoende om altijd goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Mensen werden benaderd via verschillende soorten cursussen. De een vindt het leuk om een leescursus te volgen, een ander wil zijn financiële administratie op orde krijgen. Op die manier zijn verschillende doelgroepen bereikt.”

Meer weten over KLASSE!? Kijk hier.