Ervaringsdeskundigen succesvol inzetten bij inspraak is niet eenvoudig. Hoe doe je dit op een goede en duurzame manier?

Onderzoeker Michaëla Merkus (Movisie): “Een succesvolle inzet van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid valt of staat met de wethouder. Het is belangrijk dat iemand het gesprek aangaat, en gezamenlijk de vertaalslag kan maken van de ervaringen uit het veld, naar beleid.”

“Ik ken een mooi voorbeeld van een ambtenaar in Maastricht die vrijwilligerswerk in zijn pakket had. Hij besloot samen met vrijwilligers een nieuw beleid te schrijven. De vrijwilligers zaten samen met de wethouder aan tafel en iedereen schreef een stukje. Hierdoor ontstond een document in de taal van het veld. De ambtenaar maakte vervolgens de ambtelijke vertaalslag.”