Er zijn steeds meer gemeenten en publieke organisaties die samenwerken met ervaringsdeskundigen in het sociaal domein. Het is zinvol om van de ervaringen van collega’s en andere ervaringsdeskundigen te leren.

Bij thema’s zoals armoede en sociale uitsluiting, leven met een beperking en psychische kwetsbaarheid wordt al langer gewerkt met ervaringsdeskundigen. Ongeacht het specifieke thema, kent de samenwerking met ervaringsdeskundigen deels dezelfde kracht en kwetsbaarheid.

Sterk uit Armoede, een organisatie die actief is in Noord-Nederland, leidt mensen die zelf te maken hebben gehad met armoede en sociale uitsluiten op tot ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen van Sterk uit Armoede werken onder andere binnen het team van beleidsmedewerkers armoedeaanpak bij de gemeenten Groningen en Meppel. Sterk uit Armoede zet zich daarnaast in voor een landelijk expertisecentrum ervaringsdeskundigen.

Ook Gemeente Winterswijk werkt samen met ervaringsdeskundigen binnen het sociaal domein. Twee mensen met ervaring met armoede zijn (betaald) opgeleid tot ervaringsdeskundige en werken in het team Armoedevrij Winterswijk.