MEE, een stichting die zich inzet voor mensen met een beperking en hun netwerk, ontwikkelde een QuickScan waarmee zij overheid(instanties), ondernemers en werkgevers helpen om hun goederen, diensten en werkgelegenheid toegankelijker te maken.

Adviseur inclusie bij MEE IJsseloevers Marloes Weijermans: “Voorzieningen, gebouwen, informatie, openbare ruimtes en werkgelegenheid moet toegankelijk en beschikbaar zijn voor iedereen.  Helaas blijkt dat dit niet altijd het geval is. MEE heeft een poule ervaringsdeskundigen (waaronder ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid) die een QuickScan kunnen uitvoeren binnen een organisatie. Deze scan toetst op vijf vlakken:

  1. Fysieke toegankelijkheid; de fysieke locatie(s), nieuwbouw-/ renovatieplannen of bijvoorbeeld openbare ruimtes.
  2. Digitale toegankelijkheid; website, digitale informatiescherm, touchscreens of bijvoorbeeld (pin) automaten.
  3. Schriftelijke toegankelijkheid; procedurebeschrijvingen, aanvraagformulieren, beleidsstukken of andere geschreven taal.
  4. Mentale toegankelijkheid; gedrag van uw medewerkers, vrijwilligers etc. in herkennen en omgaan met mensen met een beperking.
  5. Beleid(vorming); inclusie als aandachtspunt in uw beleid.”

“Met de scan komt er inzicht waar er binnen de organisatie onbedoelde drempels zijn, en welke eventuele ‘quick wins’ te behalen zijn. De scan kan op maat worden aangeboden. Er zitten standaardvragen in de scan, maar gemeenten of organisaties kunnen ook eigen vragen formuleren. Er kan ook alleen gekeken worden naar één van de vijf vlakken, bijvoorbeeld schriftelijke toegankelijkheid.”

“We hebben de Quick Scan onder andere uitgevoerd in gemeente Noordoostpolder. Bij de toetsing van de schriftelijke toegankelijkheid hebben verschillende ervaringsdeskundigen vijf brieven van de gemeente bekeken, waaronder ook een  ervaringsdeskundige die laaggeletterd is.  Zij deden dit samen met een een aantal inwoners van de gemeente Noordoostpolder. Dit was een mooie samenwerking. Maar dit betekent niet dat je ervaringsdeskundigen zomaar kan toevoegen aan een bestaand panel. Zij hebben extra begeleiding, ondersteuning en persoonlijke aandacht nodig, en hoe dit er precies uitziet verschilt sterk per ervaringsdeskundige.”

“Als je structureel met ervaringsdeskundigen wilt samenwerken, moet je hen heel serieus nemen en de tijd nemen voor goede begeleidingen en coaching bij de uitvoering van een opdracht. Het is belangrijk om hier in te investeren. Op dit punt verkijken gemeenten zich soms.  Daarnaast is het belangrijk ervaringsdeskundigen te waarderen. Denk aan reiskosten- en vrijwilligersvergoeding, een kerstcadeautje, scholing, een nieuwsbrief. Het belangrijkste hierbij is dat mensen zich gezien voelen.”

MEE kan gemeenten ondersteunen bij het opzetten van een burgerpanel. Neem hiervoor contact op met MEE bij u in de buurt.