Ja, dat kan.

Elke tekst kunnen wij helpen aanpassen, zodat deze te begrijpen is door mensen die moeite hebben met lezen. Het testpanel bestaat uit ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid: mensen die zelf vroeger moeite hadden met lezen en die getraind zijn om kritisch te kijken naar teksten.

Altijd wanneer u onze hulp inroept, komt een begeleider van ABC met de testpanelleden mee. Zij weten precies hoe een test het beste aangepakt kan worden, zodat deze voor zowel de opdrachtgever als het testpanellid een goed resultaat oplevert.

Interesse in een testpanel of presentatie van een ervaringsdeskundige laaggeletterdheid?


Neem contact op met de afdeling van uw provincie.

Je maakt dan afspraken over de werkwijze en de kosten.