De kosten voor een Taalambassade bestaan uit:

  1.  Uren voor de begeleiding/coördinatie van de organisatie waar de gemeente mee samenwerkt.

Het is het meest efficiënt om deze rol te koppelen aan een organisatie die de taak al heeft om het onderwerp van laaggeletterdheid/basisvaardigheden onder de aandacht te brengen. Het is dus maatwerk om te bepalen wat éxtra werk is en wat al bij de bestaande taak hoort.

Deze rol vraagt het volgende van een coördinator/begeleider.

Delen van deze taken kunnen ook door een competente vrijwilliger, onder regie van een beroepskracht worden uitgevoerd.

Op basis van ervaringen is een goed uitgangspunt: Het eerste jaar 6 uur / week (waarvan eventueel 3 door een vrijwilliger). Hierbij houd je rekening met aanlooptijd, en het belang van het vinden van nieuwe ambassadeurs. Het tweede of derde jaar, als alles goed draait, kan het waarschijnlijk met 4 uur/week, waarvan 2 door een vrijwilliger.

Waardering is cruciaal voor de taalambassadeurs. Hoewel dat natuurlijk vooral om andere vormen van waardering (aandacht, feedback, vieren, etc.) gaat, beperken we ons hier tot het financiële. Meestal ontvangen de ambassadeurs de maximale vrijwilligersvergoeding: € 5,50 per uur. Soms hebben ambassadeurs liever een andere vorm van waardering. Hier moeten afspraken over gemaakt worden.

Hieronder een uitwerking van de incidentele en structurele taken waarop bovenstaande kosten gebaseerd zijn.

Incidentele taken, vooral bij de start (Tijds)investering
   
Werven van ervaringsdeskundigenOp basis van profiel: denk aan gender, leeftijd, relatie met levensdomein, persoonlijkheid (waar kan iemand voor ingezet worden)Niet goed in te schatten. Gaat soms bijna vanzelf en vraagt soms veel tijd. Netwerk gebruiken.
Kennismaking en afspraken makenAfspraken (waardering, training, hoeveel tijd, etc) Verwachtingen  1 uur per ambassadeur
Training voor ervaringsdeskundigenBasistraining en verdiepende trainingen voor wie dat wil: tester, voorlichter, werver, meedenken/praten over beleid.Stichting ABC verzorgt en betaalt de trainingen.  
Organiseren van de trainingenZorgen voor groepen van ca. 6 mensen. Zo nodig aanvullen met mensen uit andere ambassades in de provincie   
Structurele takenOmschrijvingGeschatte (tijds-)investering per week
   
Contact onderhouden met de taal- ambassadeursBv. periodieke groepssamenkomsten. Met als doel: verbinding, samen plannen maken, leren van elkaar, etc. Daarnaast incidenteel contact naar behoefte  2 Kan ook deels door vrijwilligers uitgevoerd worden.
Ontvangen van aanvragen en maken van afspraken met organisatie en ambassadeurEen match maken met de best passende ambassadeur, afspraken maken. Evt. met vragende organisatie afspraken, bv. over vergoeding voor ambassadeurs, vervolg, etcAfhankelijk van hoeveelheid aanvragen
Ondersteunen bij en voorbereiden van hun rolVoordat een ambassadeur de gevraagde rol kan uitvoeren moet deze goed voorbereid worden en evt. begeleid.Afhankelijk van hoeveelheid aanvragen
Financiën  en vergoedingenErvaringsdeskundigen ontvangen waardering: hier afspraken over maken. Gebruikelijk is € 5,50/uur vrijwilligersvergoeding. Administratie van inkomsten en uitgaven0,5
Verbinding met andere ambassades in de provincie, kennisdelingProvinciale afdeling faciliteert overleggen / nieuwsbrieven / trainingen naar behoefte, etc.0,5