De basis is een stevig netwerk van organisaties die allen het grote belang zijn van de inzet van taalambassadeurs.

  1. Zorg voor een stevig netwerk van samenwerkingspartners dat regelmatig samenkomt om te overleggen over de aanpak laaggeletterdheid en de inzet van ervaringsdeskundigen.
  2. Zorg voor een breed netwerk. Denk bij partijen om te betrekken bij het netwerk aan welzijnsorganisaties, de Bibliotheek, huisartsen, maar ook MBO- en VO-scholen, jongerenwerkers, vakbonden, sociale werkplaatsen en werkgevers.
  3. Treed als gemeente binnen het netwerk op als regievoerder door de samenwerking en gesprekken tussen partijen te coördineren.
  4. Zoek ook intern naar samenwerking in de aanpak van laaggeletterdheid en de samenwerking met ervaringsdeskundigen. Denk aan collega’s die zich bezighouden met schuldhulpverlening en de Participatiewet, of collega’s die zich bezighouden met duidelijke communicatie.

Ook voorbeelden van folders