Hoe werf je ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid?

Een nieuw lokaal testpanel of nieuwe poule van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid start met de werving van ervaringsdeskundigen. Waar begin je?

De doelgroep van laaggeletterden is divers; in achtergrond, persoonskenmerken en leerwensen. Maar ook achtergrondkenmerken zoals leeftijd, de taalvaardigheid en de mate waarbij hun laaggeletterdheid tot problemen leidt, zijn verschillend. Dit pleit voor diversiteit binnen de poule van ervaringsdeskundigen.

Lees alles over het werven van ervaringsdeskundigen

Het is belangrijk dat er in de poule van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid sprake is van een diversiteit in achtergronden zoals etniciteit, leeftijd en taalvaardigheidsniveau. Maar denk ook aan verschillen als Nederlands als eerste of tweede taal, werkend of niet-werkend en wonend in verschillende wijken. Het doel is om de groep min of meer een weerspiegeling te laten zijn van de lokale gemeenschap van laaggeletterden. Onderzoek hoe de ideale poule van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid er in de regio uitziet.

De website geletterdheidinzicht.nl/ biedt veel interessante informatie over laaggeletterdheid per arbeidsmarktregio en de gemeente, en is daarom bruikbaar voor een doelgroepanalyse binnen de eigen gemeente.

Ter inspiratie voor een plan voor het werven van nieuwe ervaringsdeskundigen kun je putten uit methodieken voor het werven van deelnemers voor taalscholing. Twee bekende voorbeelden zijn de methodiek KLASSE en de persona’s van Lost Lemon. Lees hier meer over in de kennisbank.

Formuleer een wervingsplan. Dit hoeft geen groot document te zijn. Onderstaand stappenplan helpt je op weg.  

 1. Wat wil je bereiken? 
  • Aantallen
  • Voor welke rollen?
 2. Wie wil je bereiken?
  • Welke doelgroepen wil je laten vertegenwoordigen/ representeren?
 3. Wat is je wervingsboodschap?
 4. Hoe ga je werven?
  • Via welke kanalen?
  • Wie ga je betrekken?
  • Waar zit de doelgroep die je wil bereiken?
 5. Organisatie
  • Wie doet wat?  

Betrek de doelgroep bij het ontwikkelen én de uitvoering van je wervingsplan. Je kunt ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid betrekken in de rol van werver (lees meer over deze rol in Wie doet wat?) en mensen uit de doelgroep die je graag wil bereiken.

 • Hoe zijn zij geworven als ervaringsdeskundige, en wat vonden ze hiervan?
 • Welke manier van werven spreekt hen aan, en welke juist niet? Waarom?
 • Welke rol kunnen ervaringsdeskundigen spelen in het werven van nieuwe ervaringsdeskundigen?

Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst of seksuele oriëntatie. Maar ook door laaggeletterdheid. Bij inclusief beleid gaat het erom dat iederéén volwaardig mee kan doen, ongeacht leeftijd, huidskleur, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten, levensbeschouwing, seksuele voorkeur of beperkingen.

Een poule van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid waarin een diverse groep van laaggeletterden wordt gerepresenteerd, draagt bij aan een inclusief beleid. De ervaringsdeskundigen worden betrokken bij de gemeentelijke aanpak van laaggeletterdheid, en hebben hierin een actieve rol.

Vanuit deze visie is het extra belangrijk dat er ruimte is voor diversiteit in de poule van ervaringsdeskundigen, en dat iedereen welkom is.

Meer lezen over inclusief beleid ontwikkelen? Kijk op de themapagina van Movisie.

Het kan per organisatie verschillen wie verantwoordelijk is voor het werven van de ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid. Vaak is de beleidsmedewerker betrokken (geweest) bij het opstellen van een plan voor de aanpak van laaggeletterdheid, waarbij ook de doelgroepen laaggeletterdheid in de regio in kaart zijn gebracht. Op basis van deze informatie kan een wervingsplan worden opgesteld door de beleidsmedewerker, eventueel in samenwerking met de coördinator.

Het daadwerkelijk benaderen van potentiële ervaringsdeskundigen en het voeren van kennismakingsgesprekken is een taak die wordt uitgevoerd door de coördinator, in samenwerking met ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid in de rol van werver. Eventueel kan de coördinator hierbij ondersteund worden door een begeleider/ondersteuner.

Meer lezen over de verschillende taken en rollen? Kijk op Wie doet wat?

Video’s

Deze video’s worden gebruikt voor het werven van nieuwe ervaringsdeskundigen

Martijn is voorlichter

Ria denkt mee met de gemeente

José is werver

Annet is tester

Neem contact op

Wil je meer weten over ABC Beleidshulp? Neem dan contact op met Stichting ABC.