Het is belangrijk dat er in de poule van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid sprake is van een diversiteit in achtergronden zoals etniciteit, leeftijd en taalvaardigheidsniveau. Maar denk ook aan verschillen als Nederlands als eerste of tweede taal, werkend of niet-werkend en wonend in verschillende wijken. Het doel is om de groep min of meer een weerspiegeling te laten zijn van de lokale gemeenschap van laaggeletterden. Onderzoek hoe de ideale poule van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid er in de regio uitziet.

De website geletterdheidinzicht.nl/ biedt veel interessante informatie over laaggeletterdheid per arbeidsmarktregio en de gemeente, en is daarom bruikbaar voor een doelgroepanalyse binnen de eigen gemeente.

Formuleer een wervingsplan. Dit hoeft geen groot document te zijn. Onderstaand stappenplan helpt je op weg.  

 1. Wat wil je bereiken?
  • Aantallen
  • Voor welke rollen?
 2. Wie wil je bereiken?
  • Welke doelgroepen wil je laten vertegenwoordigen/ representeren?
 3. Wat is je wervingsboodschap?
 4. Hoe ga je werven?
  • Via welke kanalen?
  • Wie ga je betrekken?
  • Waar zit de doelgroep die je wil bereiken?
 5. Organisatie
  • Wie doet wat?  

Betrek de doelgroep bij het ontwikkelen én de uitvoering van je wervingsplan. Je kunt ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid betrekken en mensen uit de doelgroep die je graag wil bereiken.

Een paar tips

 1. Maak gebruik van je netwerk: via via lukt het vaak makkelijk om mensen te werven. Benader ook organisaties buiten je netwerk om alle doelgroepen te bereiken.
 2. Vraag niet meteen of iemand ambassadeur wil worden, maar vraag of iemand vanuit zijn of haar ervaring wil helpen om het voor mensen met dezelfde problemen beter te maken.
 3. Wil je werkenden of jongeren werven? Onderzoek of dit kan in samenwerking met MBO- en VO-scholen (denk bijvoorbeeld aan vroegtijdig schoolverlaters) en werkgevers.
 4. Wees niet te streng bij het werven: iemand hoeft nog geen taalscholing gehad te hebben om ervaringsdeskundige te kunnen worden. Het gaat om de ervaring.
 5. Wees je ervan bewust dat er altijd een groep laaggeletterden blijft die het niet ziet zitten om actief te worden als ervaringsdeskundige. De poule van ervaringsdeskundigen is daarom nooit een volledige representatie van alle laaggeletterden.
 6. Maak gebruik van de filmpjes onder het kopje ‘Wat doen taalambassadeurs?’