Tips voor de realisatie van inspraak

Tips voor de realisatie van inspraak

Ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid een rol van inspraak geven bij beleidsontwikkelingen is voor veel organisaties en gemeenten een nieuwe vorm van samenwerken. Wat is belangrijk voor een succesvolle uitvoering van inspraak? Zorg dat ervaringsdeskundigen écht onderdeel zijn van het proces. Dat betekent dat ze niet eenmalig hun verhaal komen vertellen, maar dat ze voor langere tijd betrokken zijn….

Tips voor benaderen en bejegenen

Tips voor benaderen en bejegenen

Hoe benader je ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid op een goede manier, en hoe geef je ruimte aan hun hele verhaal? Drie tips voor het benaderen en bejegenen van ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid. Probeer laaggeletterdheid zoveel mogelijk te normaliseren. Kijk uit dat je de doelgroep van laaggeletterden niet generaliseert. De doelgroep van laaggeletterden is divers en varieert enorm. Laaggeletterd is…

Tips voor begeleiding

Tips voor begeleiding

Goede begeleiding van de ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid is belangrijk om de ervaringsdeskundigen succesvol in te zetten. Hoe doe je dit op een goede manier? Zorg voor een vaste coördinator die de ervaringsdeskundigen werft, traint, begeleidt en coördineert. Verkijk je niet op de grote hoeveelheid tijd die de inzet van ervaringsdeskundigen vraagt. Besteed aandacht aan de professionalisering…