Kennisbanken en onderzoek

Op internet is veel informatie te vinden over laaggeletterdheid en beperkte basisvaardigheden. Gebruik deze informatie om je kennis over laaggeletterdheid verder uit te breiden:

  • Stichting Lezen en Schrijven zet zich in voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Hier vind je informatie over het ondersteuningsaanbod voor gemeenten, met onder andere verschillende e-learnings over de aanpak van laaggeletterdheid in verschillende sectoren en gesprekskompassen met praktische tips voor hoe je laaggeletterden kunt herkennen, bereiken en activeren.
  • Het Expertisepunt Basisvaardigheden is een platform voor alle organisaties en professionals in Nederland die te maken hebben met mensen die moeite hebben met basisvaardigheden. Het Expertisepunt stimuleert kennisuitwisseling en ondersteunt en verbindt organisaties. Je kan er terecht voor het delen van kennis, het vinden van inspiratie en netwerken.
  • EPALE (Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa) houdt een kennisdossier bij over de werving van specifieke doelgroepen voor volwasseneducatie.
  • Tel mee met Taal biedt een toolkit aan waarmee je zelf aan de slag kunt om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden. Bekijk hier het lesmateriaal, handige downloads en tips hoe je laaggeletterdheid kan signaleren.