SER Advies laaggeletterdheid

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert het Rijk over verbeterpunten in het landelijk beleid, onder andere over laaggeletterdheid. In een rapport van april 2019  worden knelpunten van het huidige beleid omschreven en aanbevelingen gedaan voor verbeteringen, die ook op lokaal niveau relevant zijn: Samen werken aan taal – Een advies over laaggeletterdheid.