Onderzoek naar inspraak

Stichting ABC heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd naar inspraak:

  • In deze rapportage wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het project Inspraakorganen Laaggeletterdheid, in opdracht van Vereniging Belangenbehartiging Alfabetisering.
  • Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de verschillende vormen van inspraak, participatie en interactieve beleidsvorming. Daarnaast zijn er gemeenten, ervaringsdeskundigen en experts geïnterviewd over het thema. Er worden concrete aanbevelingen gedaan voor bestuurders, beleidsadviseurs, ambtenaren, projectleiders en ondersteuners.