De persona’s van Lost Lemon

Wie zijn de mensen met beperkte basisvaardigheden? Onderzoeksbureau Lost Lemon deed onderzoek naar het bereiken van laaggeletterden, zowel binnen de NT1-, als de NT2-doelgroep.

Voor beide doelgroepen werden op basis van interviews met professionals en laaggeletterden vijf verschillende persona’s gecreëerd. Deze persona’s zijn type laaggeletterden die dezelfde behoeften en motivaties delen. Ziet iemand de taal bijvoorbeeld als bijzaak, of als middel? Accepteert iemand dat hij of zij een probleem heeft, of wordt het probleem ontkend?

Bij elke persona is nagegaan welke drempels er zijn om een cursus basisvaardigheden of taalcursus te gaan volgen (bijvoorbeeld schaamte), en welke randvoorwaarden nodig zijn (bijvoorbeeld voldoende tijd). Per persona zijn ook werfplaatsen en -strategieën in kaart gebracht. Het onderzoek van Lost Lemon benadrukt dat het belangrijk is om elke laaggeletterde een passend aanbod te beiden. Als het aanbod niet aansluit op de behoeften van de laaggeletterde, raak je de laaggeletterde kwijt.

Informatie over de NT1-persona’s vind je in het onderzoeksrapport “Laaggeletterden in Beeld”. Vraag het op via de pagina Publicaties en kennis van Lemon Lab – Lost Lemon. Meer informatie over de NT2-persona’s vind je ook daar, in het onderzoeksrapport “Breder kijken, breder oogsten”. Of lees het blog van Nienke Verkooijen, Even voorstellen – de NT2-persona’s. 

De NT1- en NT2-persona’s