KLASSE!

KLASSE! is een programma om laaggeletterde NT1-ers te vinden, te benaderen en te werven voor taalscholing. Het programma onderscheidt vier doelgroepen binnen de groep autochtone laaggeletterden.

Per doelgroep heeft KLASSE! een profiel opgesteld waarin profielkenmerken in kaart zijn gebracht, zoals leeftijd, gezinssituatie, werk, leefwereld, bezigheden, drijfveren en de mensen die invloed hebben op deze doelgroep. Vervolgens is per doelgroep de wervingsstrategie beschreven aan de hand van vindplaatsen, leerwensen en mogelijke toeleiders van de doelgroep.

Per doelgroep ontwerpt KLASSE! gerichte cursussen die bij de leervraag, zoals een cursus WhatsApp gebruiken of slimmer verkopen op marktplaats. Deze cursussen gelden als een soort ‘opstapje’ naar een training Basisvaardigheden. Op die manier wordt de stap om deel te nemen aan cursus kleiner gemaakt. Op kwildatleren.nl/ zijn het digitale handboek en camouflagecursussen van KLASSE! gratis te downloaden om zelf een wervingscampagne te realiseren.