Internationale voorbeelden van inspraak

Nationaal en internationaal zijn er verschillende voorbeelden van hoe organisaties de samenwerking met ervaringsdeskundigen in de rol van inspraak vormgeven. Stichting ABC deed verslag van twee studiereizen die gingen over de inzet van ervaringsdeskundigen in het beleid van volwasseneducatie. onder andere als het gaat om samenwerking met werkgevers of vakbonden:

Verslag studiereis ‘THE LEARNERS’ VOICE: inspraak van leerders in het beleid van de volwasseneneducatie’ in Dublin, 8 t/m 10 april 2019.

Verslag studiereis ’THE LEARNERS’ VOICE: inspraak van leerders in het beleid van de volwasseneneducatie’ in Cardiff, 21 t/m 23 januari 2020.