Geletterdheid InZicht

Geletterdheid InZicht is een online tool op het niveau van gemeenten om informatie over laaggeletterden te krijgen. De site biedt veel interessante informatie over laaggeletterdheid per arbeidsmarktregio en de gemeente, en is bruikbaar voor een doelgroepanalyse binnen de eigen gemeente.