Alliantie Gezondheids- vaardigheden

Geletterdheid en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. De gezondheidssituatie van geletterde mensen is in veel opzichten beter dan die van laaggeletterden.

Daarnaast is er een grotere groep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit zijn de vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen.

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden zet het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart. Er is bijvoorbeeld een werkgroep Taal maakt gezonder. De werkgroep streeft naar de verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten in de gezondheidszorg.